Tajemství černého divadla

Optická iluze

Černé divadlo má své nezaměnitelné kouzlo. Jeho magická přitažlivost je už od svého vzniku ve starověké Číně založena na prostém a temném tajemství – je jím tma sama.

Herci jsou oděni do černých kostýmů, nosí černé rukavice a černé masky, ve kterých jsou jen otvory pro oči. Tito „černí lidé“ jsou pro diváka neviditelné postavy, které ale umožňují prakticky veškerý magický pohyb na scéně.

Stovky metrů černé látky, které se rozprostírají za každou černou postavou, a fluorescenční světlo, které zvýrazňuje pouze předměty namalované fluoreskující barvou, to jsou stavební kameny úspěšné optické iluze divadelního představení černého divadla.

Černá skříňka

Černí lidé na scéně vidí vše, ale sami díky okolní tmě viděni nejsou. Herci pohybují objekty namalovanými fluoreskující barvou tak, že se zdá, jakoby se tyto předměty vznášely ve vzduchu. Díky tomu umí tanečnice pomalovaná fluoreskující barvou létat a vznášet se nad zemí – ve vzduchu ji drží muž oděný celý v černém – herec, kterého však diváci nespatří.

Pro úspěch tohoto kouzla je nutné, aby byl celý divadelní sál zcela ponořen do tmy a během představení zůstal zatemněný. Jeviště i hlediště v černočerné tmě, do které nesmí proniknout žádné světlo. To je ona kouzelná „černá skříňka“, která dala černému divadlu jeho jméno.

Představení WOW show spoléhá na kouzlo tmy. Jde o mocné a přitom velmi křehké kouzlo – i jeden slabý paprsek světla má sílu toto tajemství rázem odhalit.