תוכנית של סיפור WOW

Month

monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 21:30 25 26 20:00
27 20:00 28 29 20:00 30