תוכנית של סיפור WOW

Month

monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 20:00 30 20:00 31