"Nejlepší SHOW
v Praze!"
entertainment
world
WOW Show in English WOW Show auf Deutsch WOW Show in italiano WOW Show en français WOW Show česky

Za tajemstvím černého divadla


Podobně jako mágové skládají svůj kouzelnický slib, uchovávají pražští umělci v tajnosti také znalosti z oblasti černého divadla, protože i v tomto případě jde samozřejmě o druh magie. Tajemství této magie je prosté a „temné“. Herci (tzv. „černí lidé“) odění do černých kostýmů, v černých rukavicích a černých maskách, opatřených pouze otvorem pro oči, představují „neviditelné postavy“, na kterých celé představení stojí. Předpoklad pro úspěch optické iluze a práce „černých lidí“ spočívá ve stovkách metrů černé látky, která se za každou „černou postavou“ rozprostírá, a využití fluorescenčního světla, které zvýrazňuje pouze objekty namalované fluoreskující barvou. Černí lidé vidí vše, avšak sami viděni nejsou. Pohybují objekty namalovanými fluoreskující barvou tak, že se zdá, jakoby se tyto předměty vznášely ve vzduchu. Přesně tímto způsobem je tanečnice pomalovaná fluoreskující barvou schopna „létat“, a to za pomoci „černého muže“, který ji drží ve vzduchu.
Podmínkou pro úspěch tohoto efektu je tzv. „černá skříňka“. K tomu, aby efekt „černé skříňky“ dokonale fungoval, je zapotřebí, aby byl divadelní sál zcela zatemněný a aby do něj nepronikl jediný paprsek světla. Světlo by totiž mohlo tajemství představení rázem odhalit.

Nyní jsme vám prozradili tajemství, které by vám nikdo jiný v Praze neřekl. Slibte nám, že si je ponecháte pro sebe.